Χιονοδρομικά Κέντρα

Βρυσοπούλες

Θέση

Η μοναδική υποδομή χιονοδρομίας που υπάρχει στην περιοχή, βρίσκεται στις Βρυσοπούλες δυτικού Ολύμπου (Ν. Λαρίσης) με εγκαταστάσεις που δημιούργησε και λειτουργεί ο στρατός για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του στην χιονοδρομία. Καταγράφεται σε χάρτες και τουριστικά φυλλάδια και ως «Χιονοδρομικό Κέντρο Ολύμπου». Εκτείνεται ανάμεσα στα 2.000 και 2.400 μ. υψομέτρου.

Σελίδες

Εγγραφή στο Χιονοδρομικά Κέντρα