Φαράγγι Καρλιμπού (canyoning)

Θέση

Το φαράγγι Καρλιμπού βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ματσούκι και Καλαρρύτες στα Τζουμέρκα. Έχει πάρει το ονομά του από το ομόνυμο γεφύρι ή και ανάποδα... Ονομάζεται επίσης και Προ πύλης γιατί αποτελεί το πάνω κομμάτι του φαραγγιού Πύλης Παραδείσου. Το πέτρινο γεφύρι Καρλιμπού χωρίζει τα δύο κομμάτια του φαραγγιού. Η έξοδος του ενός αποτελεί τη είσοδο του άλλου.

Πρόκειται γαι ανοιχτό φαράγγι με αρκετά νερά και jump και 12 ραπέλ (μεγαλύτερος καταρράκτης 12μ.). Η διάρκεια διάσχησης του είναι 5 περίπου ώρες ανάλογα την ομάδα. Δεν θεωρείται εύκολο φαράγγια και απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε canyoning.

πηγή: πρακτικά 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Canyoning από τον ΕΣΕΦ

Location