Τίμιος Σταυρός (diving)

Θέση

Στην Τήνο το Paesino diving δραστηριοποιείται (έδρα στη χώρα) σε δύο θέσεις. Στο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού στην παραλία στα Κίονια και στον Αγ. Ρομανό. Στον Αγ. Ρομανό μιλάνε για ένα υποθαλάσσιο πάρκο που έχει φτάξει και συντηρεί ο ιδιοκτήτης.

Στην παρούσα θέση του Τιμίου Σταυρού κάααατι θα ξέρει για να τους πηγαίνει για εκπαίδευση.  

Σε κάθε περίπτωση το παραλιάκι από κάτω από το εκκλησάκι προτείνεται για αυτούς που αρέσκονται στα βράχια, απορρίπτοντας την διπλανή αμμούδια στα Κιόνια.

Image: 

Location