Σπηλία Νταβέλη

Θέση

Πρόκειται για πεδίο στην είσοδο ομόνυμου σπηλαίου (αν και κατά τους ιστορικούς ο Νταβέλης μάλλον περαστικός ήταν από εκεί). Ο επισκέπτης μπορεί να δει και το αρχαίο μονοπάτι όπου κυλούσαν τα υλικά των εξωρύξεων.

Βαθμός δυσκολίας διαδρομών: V - IX

Location