Αναρριχητικές διαδρομές

Πεδία Πυξάρι - Αγιάς

Θέση

Πρόκειται για τους πύργους (κορυφές) στην νότι απλευρά του κύριου Συγκροτήματος Βράχων των Μετεώρων με διάσημες το Πυξάρι και την μικρή και μεγάλη Αγιά. 11 Κορυφές με πάνω από 90 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III - VIII+ με την πλειοψηφία VII και VIII.

Πεδία Μόδι - Σουρλωτή

Θέση

Πρόκειται για τα αναρριχητικά πεδία των βράχων Μόδι, Σουρλωτή και Αλυσσός στο κεντρικό συγκρότημα βραχών των Μετεώρων. 7 Κορυφές με πάνω από 40 διαδρομές βαθμού δυσκολίας: V - VIII-.

Πεδίο Σπιρουνιού Α'

Θέση

Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του Βόρειου κύριου συγκροτήματος με τον διάσημο Πύργο (κορυφή) του Σπιρουνιού. 20 Κορυφές με πάνω από 70 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III - IX- με πολλές διαδρομές με βαθμό δυσκολίας III, IV, VII.

Πεδίο Αγ. Πνέυματος - Καυκάσιοας - Πύργου Μετεώρων

Θέση

Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του Βόρειου Κυρίου Συγκροτήματος βράχων των Μετεώρων με τις διάσημες κορυφές Αγ. Πνέυμα, Πύργο Μετεώρων και Καυκάσια. 17 Κορυφές με πάνω από 70 διαδρομές βαθμού δυσκολίας: III - VIII+ με κυρίαρχες τις VI VII.

Βόρειο πεδίο Μετεώρων

Θέση

Πρόκειται για το βόρειο συγκρότημα βράχων των Μετεώρων με 17 κορυφές (Αγιού Δημητρίου, Φτελιάς κλπ)και πάνω από 50 διαδρομές βαθμού δυσκολίας: II-VIII+ (με πλειοψηφία τις ΙΙΙ, ΙV και VIII).

Πεδίο Υψηλότερα

Θέση

Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος βράχων των Μετεώρων με διάσημες κορυφές όπως του Βαρλά και του Υψηλότερα. 25 Κορυφέ με πάνω από 80 διαδρομές βαθμού δυσκολίας: III - IX με κυρίαρχες του IV, V, VI.

Πεδίο Μεταμόρφωσης

Θέση

Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος των βράχων των Μετεώρων με 25 κορυφές (πύργους), με ποικίλες ονομασίες όπως Πύργος του Καστρακίου, Τοίχος των Αυλών, Πλατύς Λίθος κλπ με πάνω από 90 διαδρομές δυσκολίας III έως IX. 

Σελίδες

Εγγραφή στο Αναρριχητικές διαδρομές