Πεδίο Σπιρουνιού Α'

Θέση

Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του Βόρειου κύριου συγκροτήματος με τον διάσημο Πύργο (κορυφή) του Σπιρουνιού. 20 Κορυφές με πάνω από 70 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III - IX- με πολλές διαδρομές με βαθμό δυσκολίας III, IV, VII.

Location