Φαράγγι Βουραϊκού

Θέση

 Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Αρχίζει 2 χλμ από το Διακοφτό και συνεχίζει για 20 χλμ ως τα Καλάβρυτα. Το στενότερο σημείο είναι λίγα χιλιόμετρα πριν από τη Ζαχλώρου, ανεβαίνοντας, και ονομάζεται "πόρτες".

Location