Φαραγγάκι

Θέση

Το πεδίο Φαραγγάκι βρίκσεται δίπλα στο Σιδηρόκαστρο και είναι ιδανικό για αρχάριους αναρριχητές, Χαρακτηριστικό του πεδίου είναι οι μικρού μήκους διαδρομές και οι μικρού βαθμού δυσκολίας διαδρομές (έως VIII).

Location