Ελασσονίτης ποταμός

Θέση

 Ο Ελασσονίτης (ή Ελασσονίτικος) ποταμός είναι στην Θεσσαλίας,οι πηγές του είναι στις νότιες πλαγιές του Ολύμπου. Αφού περάσει την Ελασσόνα συμβάλλει με τον ποταμό Τιταρήσιο κοντά στο χωριό Αμούρι και εκβάλλει στον Πηνειό.