Αγ. Ρομανός (diving)

Θέση

Στην Τήνο το Paesino diving δραστηριοποιείται (έδρα στη χώρα) σε δύο θέσεις. Στο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού στην παραλία στα Κίονια και στον Αγ. Ρομανό. Στον Αγ. Ρομανό μιλάνε για ένα υποθαλάσσιο πάρκο που έχει φτάξει και συντηρεί ο ιδιοκτήτης. 

Σε κάθε άλλη όμως περίπτωση η αμμουδιά του Αγ. Ρομανού προσφέρει πλούσιο ίσκιο από τα αρμυρίκια στους λουόμενους και ομορφία από τα γραφικά και συνήθως ήρεμα λιμανάκια εκκατέρωθεν του κόλπου.

Image: 

Location