Σχολή οδηγών ποταμού Trekking Hellas Αρκαδίας

Σχολή οδηγών ποταμού Trekking Hellas Αρκαδίας

Απρίλιος 13, 2016 - 21:20
Date: 
07/05/2016

7-8/05, 14-15/05 & 21-22/05/2016

Για ποτάμια βαθμού δυσκολίας 1-3

Η TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ διοργανώνει σχολή οδηγών ποταμού . Γι’ αυτούς που αναζητούν ένα συναρπαστικό επάγγελμα ή απλά θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το rafting.

Συγκεκριμένα  στις 7-8 / 14-15 και 21-22 Μάη θα υλοποιηθεί η σχολή που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ RAFTING
 • ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
 • ΜΕΣΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟ

Κόστος σχολής: 350 ευρώ/άτομο

Περιλαμβάνει:

 • Έμπειρους εκπαιδευτές
 • Διαμονή στην βάση της TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • Πλήρης διατροφή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

1ⁿ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ( Θεωρία )
  Σκοπός της σχολής : Είναι η εκμάθηση των παραμέτρων, των τεχνικών και των κανόνων καθώς και η ανάπτυξη των αναγκαίων  ικανοτήτων που αφορούν την πλοήγηση την σωστή διαχείριση πληρώματος καθώς και την ασφάλεια και διάσωση στο Rafting.

            Εισαγωγή στο Rafting
            Σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Rafting και στον ρόλο του Rafting σαν
            δραστηριότητα εναλλακτικού τουρισμού.

 • ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( Θεωρία )
  Σκάφος  ( είδη, μεγέθη, υλικά κατασκευής.)
  Κουπιά  ( είδη, μεγέθη, επιλογή μήκους.)
  Ενδυμασία  (είδη, υλικά κατασκευής, επιλογή ρουχισμού αναλ. με καιρικές συνθήκες και διάρκεια δραστηριότητας)
  Σωσίβιο ( υλικά κατασκευής, τρόποι ταχείας απασφάλισης, σωστή εφαρμογή)
  Κράνος (είδη, υλικά κατασκευής, σωστή εφαρμογή) 
  Φαρμακείο ( υλικά φαρμακείου )
   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Θεωρία και πρακτική μέσα στο ποτάμι )
  Προετοιμασία ατόμων και εξοπλισμού για κατάβαση 
  Κατανομή ατόμων  και βάρους στην βάρκα
  Έλεγχος εξοπλισμού: κράνη ,σωσίβια κ.τ.λ.
  Μάθημα  πληρώματος – κουπιές οδηγού – τεχνικές πλοήγησης
  Κατάβαση στο ποτάμι από τον εκπαιδευτή  και τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ.                  ( 1 καταβάσεις)
  Βασικές τεχνικές πλοήγησης ( πορεία της βάρκας, αποφυγή εμποδίων ,eddy, ferry, παραγγέλματα , τόνος φωνής, διάβασμα του ποταμού. )
   
 • ΥΔΡΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
  Υδροδυναμική : (Μέτρηση παροχής), Ορισμός χαμηλής-κανονικής-υψηλής στάθμης νερού, Ζώνες ροής, Στρωτή και Τυρβώδη ροή, Πίεση και Ταχύτητα πως μεταβάλλονται
  Χαρακτηριστικά του ποταμού :Κοίτη και όχθη, Κύρια ροή, Κυματισμοί (είδη, μεγέθη, πώς δημιουργούνται),Φυσικά και τεχνητά εμπόδια,(βράχια, κορμοί, τεχ. φράγματα, πυλώνες. )αρνητικά βράχια, eddies,stoppers, τρύπες, σιφόνια.(πως δημιουργούνται).Αδράνεια του νερού. 

2ⁿ ΗΜΕΡΑ

 • ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Θεωρία )
  Ferry : Γωνία σκάφους – νερού. Διατήρηση γωνίας. Παράμετροι ( ταχύτητα νερού, βάρος και δύναμη σκάφους.) Περιπτώσεις χρήση ferry.
  Πλεύση στο ποτάμι - Αποφυγή εμποδίων : Πορεία στο κύριο ρεύμα, Αναγνώριση εμποδίων και αποφυγή σύγκρουσης με το πλαϊνό τμήμα της βάρκας.(Σύγκρουση με το πλάι και ενέργειες επανόρθωσης.)
  Είσοδος και Έξοδος σε Eddy :Αναγνώριση eddy, γωνία εισόδου, eddy line, παραμονή σε eddy, γωνία εξόδου, επιστροφή στο ρεύμα.
   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
  Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Με ασκήσεις στα παραπάνω – Διάβασμα του ποταμού - περασμάτων.   (  2 καταβάσεις )
   
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  Ψυχολογία αρχαρίου ( Γενική περιγραφή ατόμων που έρχονται σε επαφή με  την δραστηριότητα για πρώτη φορά.)
  Ψυχαγωγία – Υπακοή ( Γενικές οδηγίες με σκοπό την ισορόπια μεταξύ ψυχαγωγία ,υπακοής και ασφάλειας.)
   
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
  Αξία ασφάλειας, ατυχήματα που έχουν ήδη γίνει στην χώρα μας.
  Σοβαρή ευθύνη οδηγού ποταμού.
  Ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και επέμβαση σε καταστάσεις διάσωσης.
   
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Σωστή εκτίμηση ποταμού, αναγνώριση και αποφυγή επικινδύνων σημείων.
  Οπτική επαφή σκαφών και συνεργασία μεταξύ τους ( Σήματα )
  Ακύρωση κατάβασης - Κουβάλημα της βάρκας έξω από τα περάσματα.
  Ειδικές τεχνικές 
  Τρύπες ( επιλογή πορείας, μεγάλη ταχύτητα )
  Stoppers (Αποφυγή, επιλογή πορείας, μεγάλη ταχύτητα, χαμήλωμα κέντρου βάρους, μετακίνηση πληρώματος σε περίπτωση συγκράτησης.)
  Σκαλοπάτια ( επιλογή πορείας, μεγάλη ταχύτητα, χαμήλωμα κέντρου βάρους, μετακίνηση πληρώματος σε περίπτωση συγκράτησης )
  Καταρράκτες ( επιλογή πορείας, μεγάλη ταχύτητα, χαμήλωμα κέντρου βάρους, μετακίνηση πληρώματος σε περίπτωση συγκράτησης ).

3ⁿ ΗΜΕΡΑ

 • ΣΧΟΙΝΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ ( Θεωρία )
  Γενικά ( Στατικά, ελαστικά .Οι χρήσεις τους τρόποι μεταφοράς. )
  Τρόποι ρίψης, ανάκληση, θέση ρίψης, χρίση επιπλέον ατόμων ή φυσικών στοιχείων.  ( Κόμποι………)
   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
  Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Ασκήσεις οδήγησης . Σχοινιά διάσωσης. Τεχνικές  κολύμβησης  (  2 καταβάσεις )
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ ( Θεωρία )
  Υψηλή στάθμη νερού :
  Προετοιμασία εξοπλισμού ( σκάφη, σχοινιά. κ.τ.λ.)
  Διατήρηση συγκεκριμένων αποστάσεων ασφαλείας
  Έμφαση στη γραμμή πλεύσης, επιλογή σημείων ασφάλισης.
  Άγνωστα  σημεία :
  Έγκαιρη στάση ( επιλογή κατάλληλου σημείου για ασφαλή στάση )
  Ανίχνευση σημείων από την όχθη ,επιλογή γραμμής πλεύσης

Επιλογή καταλλήλων Σημείων ασφάλισης.
Αστοχία -  Απώλεια εξοπλισμού :
Επιδιόρθωση – Αυτοσχεδιασμός
Ανακατανομή εξοπλισμού
Ανακατανομή πληρώματος

4ⁿ ΗΜΕΡΑ 

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ( Θεωρία )
  Πιθανοί κίνδυνοι στο ποτάμι 
  Περιγραφή των πιο επικινδύνων σημείων ή καταστάσεων στα οποία οι πιθανότητες για ένα ατύχημα είναι μεγαλύτερες.
  Τρύπες – Αρνητικοί βράχοι – Κορμοί – Τεχνητά φράγματα  - Καταρράκτες –Παγιδεύσεις -  Πλημμύρα – Υψηλή στάθμη νερού.
  Αναφορά στην υδροδυναμική τους, Πώς τα αναγνωρίζουμε, Τεχνικές πλοήγησης, Τρόποι ασφάλισης.
   
 • ΔΙΑΣΩΣΗ  (πρακτική )
  Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης στα ακόλουθα.  ( 2 καταβάσεις )
  Κολύμβηση ( ο ρόλος του εξοπλισμού. )
  Κίνδυνοι κατά την κολύμβηση (χτυπήματα,  παγιδεύσεις σε : σιφώνια,  stoppers, δέντρα κλαδιά, σχοινιά.)
  Είδη κολύμβησης ( επιθετικός στοχεύοντας σε eddy, αμυντικός χρησιμοποιώντας την τεχνική ferry.
  Ανατροπή σκάφους  Διαδικασία διάσωσης, προτεραιότητες ( Έλεγχος πληρώματος, Οδηγίες.
  Επαναφορά σκάφους ( Μέσα στο ποτάμι, ρυμουλκώντας το στην όχθη – περισυλλογή  πληρώματος, εξοπλισμού – Ανασυγκρότηση.)
   
 • ΜΕΣΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  Κόμποι ( Καντηλίτσα, 8άρι, ψαρόκομπος, γαλλικός, ψαλιδιά (μισή-ολόκληρη) ένωση ιμάντων , Μουλαρόκομπος
  Αγκυρώσεις –  ( Έλξη με την μέθοδο του πολύσπαστου.)

5ⁿ ΗΜΕΡΑ 

 • ΔΙΑΣΩΣΗ  (πρακτική )
  Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης.  ( 2 καταβάσεις )
  Κολύμβηση ( ο ρόλος του εξοπλισμού. )
  Κίνδυνοι κατά την κολύμβηση (χτυπήματα,  παγιδεύσεις σε : σιφώνια,  stoppers, δέντρα κλαδιά, σχοινιά.)
  Είδη κολύμβησης ( επιθετικός στοχεύοντας σε eddy, αμυντικός χρησιμοποιώντας την τεχνική ferry.
  Ανατροπή σκάφους  Διαδικασία διάσωσης, προτεραιότητες ( Έλεγχος πληρώματος, Οδηγίες.
  Επαναφορά σκάφους ( Μέσα στο ποτάμι, ρυμουλκώντας το στην όχθη – περισυλλογή  πλύματος, εξοπλισμού – Ανασυγκρότηση.)
   
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  Πεζή Διάσωση ( πρόσβαση, απόσταση, βάθος ποταμού.)
  Διάσωση από το σκάφος Προτεραιότητες ( κολυμβητές, σκάφος κουπιά.)
  Ταχεία αλλά προσεκτική προσέγγιση των κολυμβητών
  Χρήση του πληρώματος για διάσωση ( σωστή επιλογή )
  Μέθοδοι διάσωσης με χρήση σχοινιών  Μετάβαση από την μια όχθη στην άλλη με την χρήση διαγώνιου σχοινιού ή με την χρήση σχοινιού σκάφους.
  Ανάκτηση παγιδευμένου σκάφους  Απλές τεχνικές έλξης – Ξεφούσκωμα κατάλληλου πλοτίρα.Επιλογή του σημείου έλξης – Διεύθυνση έλξης.

6ⁿ ΗΜΕΡΑ 

      Ελεύθερη κατάβαση στους ποταμούς.