Διεθνές Συνέδριο για το ποδήλατο στην Πάτρα, στις 27 Νοεμβρίου

Διεθνές Συνέδριο για το ποδήλατο στην Πάτρα, στις 27 Νοεμβρίου

Νοέμβριος 20, 2013 - 21:01
Date: 
27/11/2013

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Με ποδήλατο! Ευρωπαϊκές και Ελληνικές επιτυχείς πρακτικές προώθησης του ποδηλάτου” διοργανώνεται από το Τμήμα Υποδομών και Κινητικότητας της Περιφέρειας της Απουλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “CIELO - CIty and Port Eco Logistics”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013”. Εταίροι στο πρόγραμμα CIELO είναι: ο Δήμος του Μπάρι (επικεφαλής), ο Δήμος του Μπρίντιζι, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ Α.Ε.), ο Δήμος της Κέρκυρας και το Τμήμα Υποδομών και Κινητικότητας της Περιφέρειας της Απουλίας.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή και η προώθηση επιτυχών πρακτικών προώθησης του ποδηλάτου από την πρόσφατη ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία.

Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον στο Μπίντιζι στις 14 Νοεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια της Πάτρας και του Μπρίντιζι διατίθενται στην ιστοσελίδα www.bikeconference.eu.

Πληροφορίες για το έργο CIELO διατίθενται από την ιστοσελίδα www.cieloproject.eu.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Για τη διευκόλυνση οργανωτικών θεμάτων παρακαλούμε αναζητήστε το έντυπο συμμετοχής στην ιστοσελίδα των συνεδρίων και συμπληρώστε το (http://www.bikeconference.eu/index.php/en/registration-form-gr).

Πάτρα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, 09:00 -15:00

Αγορά Αργύρη, Συνεδριακός Χώρος, Αγίου Ανδρέου και Αράτου, Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην επίσημη σελίδα του συνεδρίου: http://www.bikeconference.eu

πηγή: http://www.thebest.gr/