Καμναΐτικος ποταμός

Θέση

Ο ποταμός Καμναΐτικος, παραπόταμος του Αχελώου, αξιαγάπητος, για το καθαρό και γάργαρο νερό που έχει όλο το καλοκαίρι εφόσον τροφοδοτείται από φυσικές πηγές.

Κατά μήκος της διαδρομής του ποταμού και σε ορισμένα σημεία δημιουργούνται φυσικές βάθες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μπάνιο από όσους αγαπούν το κρύο νερό. Επίσης σε κάποιο σημείο του ποταμού , όπου στην τοπική ονομασία λέγεται ‘Καζάνια’, υπάρχει στη βόρεια παρειά του ένα σπήλαιο με πάρα πολύ τρεχούμενο νερό το οποίο θα πρέπει να εξερευνηθεί από ειδικούς δύτες καθότι φημολογείται ότι εσωτερικά έχουν δημιουργηθεί σταλακτίτες. 

Ο ποταμός Καμναΐτικος αποτελέι σηνήθη προορισμό kayakers. Μελλοντικά υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί με τις ανάλογες υποδομές για το άθλημα.

πηγή: visitpili.blogspot.gr

Location