Τυθεύς ποταμός

Θέση

Στην Αχαΐα είναι ο Τυθεύς ποταμός, είναι πιο γνωστός σαν Παραπείρος και πιο παλιά σαν Τόσκεσι. Οι πηγές του βρίσκονται στις παρυφές του Ερύμανθου και στην πορεία του χύνεται στον Πείρο.