Τιταρήσιος ποταμός

Θέση

Ένας από τους πιο σημαντικούς παραπόταμους του Πηνειού είναι ο ποταμός ο 'Τιταρήσιος' (Ξεριάς), με μήκος 70χλμ. Ο ποταμός πηγάζει από τα δυτικά του Ολύμπου και κατευθύνεται δυτικά, νοτιοδυτικά συμβάλλει με τον Πηνειό ποταμό. Ο ποταμός βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 70μ.