Στρύμη

Θέση

 

Το πεδίο βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Στρύμης και Διώνης στη Κομοτηνή.

Το αναρριχητικό πεδίο είναι του Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής έχει 35 διαδρομές με τις παραλλαγές τους και άρχισε να φτιάχνεται από το 1990.

Το πεδίο είναι εκπαιδευτικού σπορ χαρακτήρα με έτοιμα ρελέ και οι δυσκολίες είναι σε τοπικά περάσματα. Κάποιες  λίγες διαδρομές έχουν παραμείνει στην αρχική τους μορφή ώστε να αποτελούν πεδίο εκπαίδευσης και προπόνησης των νέων αναρρίχητων στην παραδοσιακή αναρρίχηση.  Το πεδίο επανεξοπλίζεται και συντηρείται διαρκώς από τον Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής

πηγή: Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής

περισσότερες πληροφορίες για το πεδίο : eoskomotinis.blogspot.gr

 

Location