Σπήλαιο των Ολύμπων

Θέση

Στην Χίο νότια του μεσαιωνικού οικισμού Ολύμποι και σε απόστση 8χλμ είναι το Σπήλαιο των Ολύμπων. Εξερευνήθηκε το 1985 από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, για το κοινό είναι ανοιχτό από το 2003. Είναι διανοιγμένο σε πετρώματα ηλικίας 195-140 εκατομμύριων ετών, ενώ το αρχαιότερο από αυτά έχει δημιουργηθεί πριν 230 χιλιάδες χρόνια πριν σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής "Δημοκριτος". Το μέγιστο βάθος του σπηλαίου είναι 52μ. Το σπήλαιο έχει μια μεγάλη ευρύχωρη αίθουσα με πλούσιο και εντυπωσιακό διάκοσμο και ένα στενό μακρύ διάδρομο. Ακτίνα φωτός μπαίνει από την φυσική είσοδο του σπηλαίου που βρίσκεται στην οροφή της μεγάλης αίθουσας. Η ακτίνα φωτός παιχνιδίζει με τα φυσικά χρώματα των σχηματισμών και δημιουργεί μαγικές εικόνες που σπάνια υπάρχουν σε σπήλαια. Η υγρασία είναι 95% και η θερμοκρασία 17οC στο εσωτερικό παραμένουν σχεδόν σταθερές όλο το χρόνο ενώ εποχιακά μεταβάλλεται η σταγονορροή.

Location