Σπήλαιο Απήδημα

Θέση

Δυτικά της Αρεόπολης στον νομό Λακωνίας της Πελοποννήσου είναι το σπήλαιο Άπήδημα και συγκεκριμένα στην δυτική απόκρημνη παραλία της Μάνης στο κατώτατο σημείο της, το οποίο υπόκειται σε συνεχή θαλάσσια διάβρωση η οποία έχει ως συνέπεια την εκτενέστερη διάβρωση πλειστοκαινικών αποθέσεων Αποτελείται απο τέσσερα μικρά σπήλαια που βρίσκονται σε ύψος 4 μ., 9,5 μ.,18 μ. και 24 μ. αντίστοιχα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και έχουν τα τρία πρώτα νότιο και το τέταρτο δυτικό προσανατολισμό. .
Σημαντικότατα στοιχεία μας έδωσε η συστηματική έρευνα του σπηλαίου για την προϊστορία της Πελοποννήσου, όσο και για την Παλαιοανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου γενικότερα.
 

Location