Σπήλαια Παπαφράγκα

Θέση

Στη Μήλο, στο δρόμο για τα Πολλώνια, λίγο πριν την αρχαία Φυλακωπή, βρίσκoνται οι τρεις σπηλιές του Παπάφραγκα. Στα χρόνια του Βυζαντίου χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια των πειρατών. Η κάθοδος θέλει προσοχή αλλά η εμπειρία είναι μοναδική.

 

Location