Σαραβαλέικο ποτάμι (χείμαρρος)

Θέση

Το Σαραβαλέικο ποτάμι είναι χείμαρρος και το όνομά του το πήρε επειδή το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού περνάει από το χωριό Σαραβάλι. Οι πηγές του είναι στον Ομπλό και εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο. Το χειμώνα είναι πλούσιο σε νερά ενώ το καλοκαίρι είναι ξερό. Περνάει επίσης και από τα χωριά Κρήνη και Οβρυά.