Πεδίο Υψηλότερα

Θέση

Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος βράχων των Μετεώρων με διάσημες κορυφές όπως του Βαρλά και του Υψηλότερα. 25 Κορυφέ με πάνω από 80 διαδρομές βαθμού δυσκολίας: III - IX με κυρίαρχες του IV, V, VI.

Location