Πεδίο Μεταμόρφωσης

Θέση

Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος των βράχων των Μετεώρων με 25 κορυφές (πύργους), με ποικίλες ονομασίες όπως Πύργος του Καστρακίου, Τοίχος των Αυλών, Πλατύς Λίθος κλπ με πάνω από 90 διαδρομές δυσκολίας III έως IX. 

Location