Πεδία Πυξάρι - Αγιάς

Θέση

Πρόκειται για τους πύργους (κορυφές) στην νότι απλευρά του κύριου Συγκροτήματος Βράχων των Μετεώρων με διάσημες το Πυξάρι και την μικρή και μεγάλη Αγιά. 11 Κορυφές με πάνω από 90 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III - VIII+ με την πλειοψηφία VII και VIII.

Location