Μούσες Βορινού

Θέση

Το πεδίο των Μουσών βρίσκεται μέσα στο φαρράγι του Βορινού (Πόζαρ) λίγο πιο πάνω από τις εγκεταστάσεις των λουτρών μέσα στο φαράγγι. Ο προσανατολισμός του πεδίου είναι ανατολικός και λόγω σκιάς το καλοκαίρι η αναρρίχηση είναι άνετη μετά το μεσημέρι.

Βαθμός δυσκολίας διαδρομών: 5c - 7b

Location