Μόρνος ποταμός

Θέση

Ο Μόρνος, με μήκος 77χλμ, είναι ποταμός της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Οι πηγές του βρίσκονται στις νότιες πλαγιές της Οίτης. Κατεβαίνοντας προς τα νότια αποχετεύει τη λεκάνη που βρίσκεται μεταξύ Γκιώνας, Βαρδουσίων,  Λιδωρίκιου και Οίτης. Ο ποταμός καθορίζει τα όρια των επαρχιών Ναυπακτίας και Δωρίδας. Εκβάλει στα όρια Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου, δυτικά της Ναυπάκτου. Ένα μέρος από τα νερά του μεταφέρεται με σύραγγες και αγωγούς στην Αθήνα για την ύδρευση της πόλης.
 
 

Location