Κηφισός ποταμός

Θέση

 Ο μεγαλύτερος ποταμός του νομού Αττικής είναι ο Κηφισός. Οι πηγές του είναι στο φυσικό κόμβο των ορέων Πεντέλης και Πάρνηθος. Ο Κηφισός διχοτομεί την πρωτεύουσα μέχρι την εκβολή του στο Φαληρικό όρμο στο Σαρωνικό.