Κάτω Τέμπη

Θέση

 

Τα Τέμπη είναι ένα αναρριχητικό πεδίο το οποίο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Το πεδίο έχει πολλές  διαδρομές εύκολες και μεγάλης δυσκολίας. Το πεδίο δεν είναι κατάλληλο για το καλοκαίρι.

Βαθμός δυσκολίας διαδρομών: 6c έως 8b.

 

Location