Καραούλι Στενής

Θέση

Το πεδίο βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό της Στενής. Ιδανικό πεδίο για αναρρίχηση όλο το χρόνο, εκτός μάλλον το χειμών. Ακόμα και το καλοκαίρι επικρατεί δροσιά λόγω θέσης. Γενικά, η Στενή Ευβοίας προσφέρεται ως βάση για πλήθος δραστηριοτήτων στον ορεινό όγκο Δίρφης, όπως πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία πέραν της αθλητικής αναρρίχησης.

Βαθμός δυσκολίας διαδρομών: 5a - 7b

Location