Γλαύκος ποταμός

Θέση

 Ο Γλαύκος ποταμός με μήκος 4χλμ βρίσκεται νότια της πόλης των Πατρών. Οι πηγές του είναι στο όρος Παναχαϊκό και στην διαδρομή του τροφοδοτείται από πολλές μικρότερες πηγές (Σουλίου, Κεφαλοβρύσου, Ζουμπάτας κλπ) διασχίζει την πεδιάδα των Πατρών και εκβάλλει στην νότια πλευρά του Πατραϊκού κόλπου.

Location