Γαλλικός ποταμός

Θέση

 Ο Γαλλικός ποταμός, με μήκος 70χλμ βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία. Πηγάζει στα Κρούσσια όρη από το νομό Κιλκίς και χύνεται στον Θερμαϊκό κόλπο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.Ο Σπανός είναι ο μεγαλύτερος του παραπόταμος.