Φαράγγι Πύλη Παραδείσου (canyoning)

Θέση

Το φαράγγι Πύλη του Παραδείσου βρίσκεται στα Τζουμέρκα μεταξύ των χωριών Ματσούκι και Καλαρρίτες. 

Ξεκινά από το πέτρινο γεφύρι Καρλιμπού στο παλιό μονοπάτι που ενώνει τα 2 χωρία και καταλήγει στην γέφυρα του Καλαρρύτικου. Στην πραγματικότητα ξεκινά στο ρέμα Καρλιμπού, συνεχίζει στο ρέμα Χρούσσια που έρχεται από το Συρράκο, ενώνεται με το Ματσουκιώτικο ρέμα και συνεχίζει για λίγο στον Καλαρρύτικο ποταμό.

Το όνομα του δηλώνει και την εντύπωση που αφήνει. Αρκετό νερό ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες εντυπωσιακοί καταρράκτες, όμορφο στενό κομμάτι, διαυγή νερά, jump, κουρτίνες νερού και 2ωρο κολύμπι στον Καλαρρύτικο μέχρι την 1η γέφυρα.

Είναι μικρό με 7 ραπέλ (μεγαλύτερος καταρράκτης 22μ.) και χρειάζονται περίπου 2-3 ώρες για τη διάσχισή του. Απευθύνεται σε έμπειρους canyoners λόγω της ποσότητας των νερών που επιτρέπουν την καταρρήχηση μετά τον Απρίλιο και τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

πηγή: πρακτικά 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Canyoning από τον ΕΣΕΦ

Location