Φαράγγι Ξηροπόταμου (canyoning)

Θέση

Το φαράγγι του Ξηροπόταμου βρίσκεται στην Σαμοθράκη και δεν είναι τόσο επισκέψιμο ή διάσημο. 

Πρόκειται για ένα σύντομης διάρκειας φαράγγι με λίγα ραππέλ, λίγη πεζοπορεία με το μεγαλύτερο καταρράκτη να φτάνει τα 20 μ. 

Η διάρκεια της κατάβασης δεν ξεπερνά την 1 μισή ώρα.

Location