Ευρώτας ποταμός

Θέση

 Στα νότια της Πελοποννήσου βρίσκεται ο Ευρώτας ποταμός, με μήκος 100χλμ. Μεγαλύτερη έκταση της λεκάνης απορροής του να βρίσκεται στον Νομό Λακωνίας, ενώ τμήματά του περιλαμβάνονται και στον νομό Αρκαδίας. Πηγάζει από την νοτιοανατολική περιοχή του οροπεδίου της Μεγαλόπολης και νότια της Μαντινείας του νομού Αρκαδίας και διασχίζει τους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Τροφοδοτείται από ένα πλήθος μικρών παραποτάμών και πολυάριθμες πηγές, ενώ σχηματίζει μια εύφορη κοιλάδα μεταξύ των δυο μεγάλων οροσειρών του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου. Οι εκβολές του βρίσκονται στον μυχό του Λακωνικού κόλπου.
 
 

Location