Ερασινός ποταμός (Αργολικός)

Θέση

Ο Ερασινός ποταμός είναι στην Αργολίδα. Οι πηγές του βρίσκονται στην περιοχή Κεφαλάρι, δυτικά του Άργους, στην συνέχεια κατευθύνεται νότια και ανατολικά διασχίζοντας τμήμα του Αργολικού κάμπου και χύνεται στον Αργολικό κόλπο ανάμεσα στους Μύλους και στην Λέρνα.