Βραχόκηπος

Θέση

Πρόκειται για πεδίο πάνω μία φυσική διάκλαση του βράχου (ρήγμα κατά τους γεωλόγους). Το σκαρφάλωμα κινείται κυρίως σε αρνητικά και κάποια κάθετα τμήματα. Λόγω της συγκεκριμένης μορφολογίας του βράχου, οι περισσότερες διαδρομές είναι υψηλής δυσκολίας ενώ απουσιάζουν οι εύκολες απουσιάζουν.

Βαθμός δυσκολίας: 6a-7c

 

Location