Άρδας ποταμός

Θέση

 Ο ποταμός Άρδας, παραπόταμος του Έβρου, έχει συνολικό μήκος 290χλμ από τα οποία τα 49χλμ διασχίζουν το ελληνικό έδαφος ενώ τα 241χλμ βρίσκονται στο έδαφος της Βουλγαρίας. Πηγάζει στα όροι της Κούλας στην Βουλγαρία, στο ελληνικό έδαφος διασχίζει την Ορεστιάδα. Στην περιοχή του χωριού Καστανέων στην Ανδριανούπολη συμβάλλει στον ποταμό Έβρο. 
 

Location