Αλφειός ποταμός

Θέση

Ο Αλφειός είναι o μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου τόσο από πλευράς μήκους, όσο και υδάτινου όγκου. Το ολικό μήκος του είναι 116 χιλιόμετρα. Πηγάζει από πηγές στο ύψος της Μεγαλόπολης και καταλλήγει στον Κυπαπισσιακό κόλπο. Ο ποταμός στη διαδρομή του δέχεται τα νερά του Ελισσώνα, του Λούσιου, του Λάδωνα, του Ερύμανθου, του Κλαδέου και άλλων δευτερευόντων παραποτάμων και χειμάρρων.

Στο τμήμα του Αλφειού που είναι κοντά στο γεφύρι του Κούκου (στο ύψος του χωριού Βλαχορράφτη μετά την Καρύταινα) οργανώνονται από εταιρίες εναλλακτικού τουρισμού καταβάσεις ράφτιγκ και καγιάκ. Οι καταβάσεις ξεκινούν από τον Λούσιο στη θέση του γεφυριού του Ατσιχόλου και καταλήγουν στο γεφύρι του Κούκου (διαδρομή 7χλμ.), όπως και και κάτω από το χωριό Παλαιόκαστρο (διαδρομή 9 χλμ.). Τα πολλά βράχια μέσα στο ποτάμι δημιουργούν περάσματα 2ου - 3ου και 4ου βαθμού (ανάλογα με την ποσότητα του νερού). Ορισμένες καταβάσεις - για τους πιο εκπαιδευμένους φίλους του σπορ - φθάνουν πολύ βορειότερα, ξεπερνώντας και το γεφύρι του Σέκουλα.

Location